بوئینگ تصمیم دارد تا تولید هواپیماهای غول‌پیکر ۷۴۷ جامبو جت را متوقف کند که شاید نشانه‌ای از پایان دوران حمل‌ونقل هوایی در ظرفیت‌های عظیم باشد.

بوئینگ احتمالا هواپیمای ۷۴۷ جامبو جت را از خط تولید خارج می‌کند

بوئینگ تصمیم دارد تا تولید هواپیماهای غول‌پیکر ۷۴۷ جامبو جت را متوقف کند که شاید نشانه‌ای از پایان دوران حمل‌ونقل هوایی در ظرفیت‌های عظیم باشد.