کاغذیA۴ روی اغلب شیشه‌های نمایشگاه مبل چسبانده شده و ‌روی آن نوشته به«بفرمازن»نیازمندیم.برای دقایقی متوجه منظور این‌جمله نمی‌شوم،اما طولی نمی‌کشدکه با صدای پسر جوانی که می‌گوید:«از مغازه ما دیدن کنید.همه جور مبل از راحتی گرفته تا سلطنتی داریم و …»رشت…

کاغذیA۴ روی اغلب شیشه‌های نمایشگاه مبل چسبانده شده و ‌روی آن نوشته به«بفرمازن»نیازمندیم.برای دقایقی متوجه منظور این‌جمله نمی‌شوم،اما طولی نمی‌کشدکه با صدای پسر جوانی که می‌گوید:«از مغازه ما دیدن کنید.همه جور مبل از راحتی گرفته تا سلطنتی داریم و …»رشته افکارم پاره می‌شود و حالا معنی این‌جمله را درک می‌کنم.