در چند ماه اخیر تیم‌های آرژانتین، ناپولی و بارسلونا که تیم‌های سابق دیگو مارادونا هستند، موفق شدند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

در چند ماه اخیر تیم‌های آرژانتین، ناپولی و بارسلونا که تیم‌های سابق دیگو مارادونا هستند، موفق شدند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.