منابع خبری عربی یکشنبه شب از به صدا درآمدن آژیر خطر در سدیروت و شهرک‌های صهیونیستی اطراف غزه خبر داد.

منابع خبری عربی یکشنبه شب از به صدا درآمدن آژیر خطر در سدیروت و شهرک‌های صهیونیستی اطراف غزه خبر داد.