رسانه نزدیک به مقاومت عراق اعلام کرد که آژیر هشدار در یک پایگاه نظامی واقع در سفارت آمریکا در بغداد به صدا درآمده است.

رسانه نزدیک به مقاومت عراق اعلام کرد که آژیر هشدار در یک پایگاه نظامی واقع در سفارت آمریکا در بغداد به صدا درآمده است.