به گفته معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا، خودروی رانندگانی که به ادامه سفر اصرار می‌کنند، علاوه بر جریمه، توقیف نیز می‌شود.

به گفته معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا، خودروی رانندگانی که به ادامه سفر اصرار می‌کنند، علاوه بر جریمه، توقیف نیز می‌شود.