به جای تلاش برای کمک به عربستان سعودی برای پیروزی در جنگی که ارتباطی به امنیت ایالات متحده ندارد و از پیش شکست خورده است، آمریکا باید برای پایان دادن به جنگ –که منجر به بهبود شرایط بشردوستانه را بهبود و تقویت طولانی مدت ثبات می‌شود- از طریق مذاکره فشا…

به جای تلاش برای کمک به عربستان سعودی برای پیروزی در جنگی که ارتباطی به امنیت ایالات متحده ندارد و از پیش شکست خورده است، آمریکا باید برای پایان دادن به جنگ –که منجر به بهبود شرایط بشردوستانه را بهبود و تقویت طولانی مدت ثبات می‌شود- از طریق مذاکره فشار بیاورد.