رییس فدراسیون فوتبال فرانسه تایید کرد که دیدیه دشان، سرمربی فرانسه، تا سال جام جهانی 2022 قطر در سمت خود باقی خواهد ماند.

رییس فدراسیون فوتبال فرانسه تایید کرد که دیدیه دشان، سرمربی فرانسه، تا سال جام جهانی 2022 قطر در سمت خود باقی خواهد ماند.