گرچه ماهی یکی از بهترین منابع پروتئین و سرشار از اسیدهای چرب امگا3 محسوب می‌شود اما تمایل به مصرف آن نسبت به گوشت قرمز و ماکیان کمتر است.

گرچه ماهی یکی از بهترین منابع پروتئین و سرشار از اسیدهای چرب امگا3 محسوب می‌شود اما تمایل به مصرف آن نسبت به گوشت قرمز و ماکیان کمتر است.