اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز از مسدود شدن جاده چالوس به علت ریزش بهمن خبر داد.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز از مسدود شدن جاده چالوس به علت ریزش بهمن خبر داد.