بهروز کاویانی به عنوان شهردار شهریار انتخاب شد
بهروز کاویانی به عنوان شهردار شهریار انتخاب شد
شورای اسلامی شهر شهریار «بهروزکاویانی» را با حداکثر آرا بعنوان شهردار پیشنهادی این شهر معرفی کرد.

به گزارش شهریاریها ، صبح چهارشنبه شورای اسلامی شهریار طی جلسه‌ای بهروز کاویانی را با ۹ رأی برای مدیریت شهری انتخاب کرد.

گفتنی است که کاویانی ۲ دوره مدیریت شهر اندیشه، شهر گلستان و پرند را در کارنامه خود به همراه دارد.

بر اساس این گزارش کاویانی پس از تأیید حکم توسط وزارت کشور کار خود را رسماً شروع خواهد کرد.

انتخاب شهردار از بین رزومه های جدید و ۱۴ نفری که قبلا مدارک و شرایط احراز سمت شهردار را داشته اند صورت گرفت.

بر اساس این گزارش بهروز کاویانی شهردار فعلی شهر اندیشه که دارای کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری است پیش از این سوابقی مانند قائم مقام شهردار گلستان، کارشناس ارشد دفتر بازرسی وزارت کشور، رئیس اداره امور عمومی شهرداری های وزارت کشور، شهردار پرند، شهردار گلستان و شهردار شهر اندیشه را در کارنامه خود دارد.

کاویانی در سالهای ۹۱ و ۹۶ به عنوان شهردار نمونه استان تهران انتخاب گردیده بود.