بهره برداری از اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز «اخترآباد» ملارد
بهره برداری از اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز «اخترآباد» ملارد
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملارد ازبهره برداری از اقدامات آبخیزداری که با هدف کنترل سیل و مهار روان آب‌ها در حوزه آبخیز «اخترآباد» به مرحله اجرا درآمده بود، خبر داد.

به گزارش شهریاریها ، سید فضل الله محمدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقدامات آبخیزداری که با هدف کنترل سیل و مهار روان آب‌ها در حوزه آبخیز «اخترآباد» این شهرستان به مرحله اجرا درآمده بود، آماده بهره برداری شده است.

وی با بیان اینکه این اقدامات با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرا شده است افزود: این اقدامات در قالب عملیات مکانیکی شامل احداث بندهای سنگی گابیونی به حجم ۳۱۶۰ مترمکعب و بندهای سنگی-ملاتی به حجم ۲۸۰۵ مترمکعب انجام شده است.

محمدی اجرای پروژه‌های آبخیزداری را در کنترل سیلاب و کاهش خسارت‌های احتمالی بسیار مؤثر دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه موضوع سیل یکی از مخاطرات مهم زیست محیطی و دغدغه مردم محسوب می‌شود، از این رو اقدامات آبخیزداری می‌تواند از خسارت‌های وارده به زیر ساخت‌ها، تأسیسات و اماکن مسکونی به جد پیشگیری کند.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملارد به دیگر مزایای عملیات آبخیزداری اشاره کرد و بیان داشت: با اقدامات آبخیزداری باران و سیلاب به داخل زمین نفوذ کرده و موجب تقویت سفره‌های آب زیرزمینی شده و همچنین این اقدامات حفظ خاک و بهبود پوشش گیاهی را به همراه خواهد داشت.

وی عنوان داشت: اقدامات آبخیزداری که با هدف کنترل سیل و مهار روان آب‌ها در حوزه آبخیز «اخترآباد» این شهرستان به مرحله اجرا درآمده بود، آماده بهره برداری شده است.