نایب رییس مستعفی فدراسیون وزنه‌برداری گفت: استعفا کردم تا بتوانم به کارهای شخصی‌ام برسم چون احساس کردم خسته هستم و کارآیی لازم را ندارم.

نایب رییس مستعفی فدراسیون وزنه‌برداری گفت: استعفا کردم تا بتوانم به کارهای شخصی‌ام برسم چون احساس کردم خسته هستم و کارآیی لازم را ندارم.