مدافع سابق تیم ملی می گوید: فقط به یک شرط در جام جهانی موفق می‌شویم؛ خوش‌شانس باشیم!

مدافع سابق تیم ملی می گوید: فقط به یک شرط در جام جهانی موفق می‌شویم؛ خوش‌شانس باشیم!