اولین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که پارچه، بافت حساسی دارد؛ پس نمی‌توان از پاک‌کننده‌های خیلی غلیظ مثل وایتکس برای پاک کردن لکه چسب استفاده کرد….

اولین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که پارچه، بافت حساسی دارد؛ پس نمی‌توان از پاک‌کننده‌های خیلی غلیظ مثل وایتکس برای پاک کردن لکه چسب استفاده کرد.