بنابراین توصیه می‌شود مواد شامل آنتی‌اکسیدان مصرف کنیم. در کنار آن برخی مواد غذایی به دلیل دارا بودن مواد حاوی سلنیوم و گوگرد خاصیت سم زدایی دارند….

بنابراین توصیه می‌شود مواد شامل آنتی‌اکسیدان مصرف کنیم. در کنار آن برخی مواد غذایی به دلیل دارا بودن مواد حاوی سلنیوم و گوگرد خاصیت سم زدایی دارند.