خرید نیم‌فصل استقلال نقش بسیار مهمی در قهرمانی زودهنگام آبی‌ها ایفا کرد.

خرید نیم‌فصل استقلال نقش بسیار مهمی در قهرمانی زودهنگام آبی‌ها ایفا کرد.