در معاملات روز یکشنبه نُهم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با کاهش 17 هزار و 354 واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و 423 هزار و 501 واحد رسید.

در معاملات روز یکشنبه نُهم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با کاهش 17 هزار و 354 واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و 423 هزار و 501 واحد رسید.