کتایون نجفی ضمن تشریح روش پلاسما درمانی از بهبودیافتگان کرونا خواست تا پلاسما خود را به بیماران بدحال اهدا کنند.

کتایون نجفی ضمن تشریح روش پلاسما درمانی از بهبودیافتگان کرونا خواست تا پلاسما خود را به بیماران بدحال اهدا کنند.