اقتصادنیوز: سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: ۸ سال دفاع، به خوبی نشان داد محرم و صفر به ما آموخته که دفاع از ارزش‌ها، دفاع مقدس است….

اقتصادنیوز: سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: ۸ سال دفاع، به خوبی نشان داد محرم و صفر به ما آموخته که دفاع از ارزش‌ها، دفاع مقدس است.