رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: البته قرار بر این است که به جز ساخت این ۴۰۰ هزار واحد بنیاد مسکن در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر هم اگر نیازی بود، خدمات مورد نیاز را ارائه دهد….

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: البته قرار بر این است که به جز ساخت این ۴۰۰ هزار واحد بنیاد مسکن در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر هم اگر نیازی بود، خدمات مورد نیاز را ارائه دهد.