حوادث جاده ای در بنگلادش به دلیل قدیمی بودن خودروها و جاده ها پرشمار هستند.

 حوادث جاده ای در بنگلادش به دلیل قدیمی بودن خودروها و جاده ها پرشمار هستند.