رییس اداره بنادر و هوانوردی شهرستان قشم گفت: مواج شدن دریا به دلیل وزش‌بادهای شدید شمال شرقی، باعث شد بنادر مسافری و گردشگری شهرستان قشم روز جمعه تعطیل باشند….

رییس اداره بنادر و هوانوردی شهرستان قشم گفت: مواج شدن دریا به دلیل وزش‌بادهای شدید شمال شرقی، باعث شد بنادر مسافری و گردشگری شهرستان قشم روز جمعه تعطیل باشند.