جانشین معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌رضوی از مرمت بنای امامزاده احمدبن موسی کاظم در بیمرغ گناباد خبر داد….

جانشین معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌رضوی از مرمت بنای امامزاده احمدبن موسی کاظم در بیمرغ گناباد خبر داد.