باید دید طی روز‌های آینده چه اتفاقاتی پیرامون قاسمی‌نژاد و وضعیت این مهاجم باتجربه فوتبال ایران رخ خواهد داد.

باید دید طی روز‌های آینده چه اتفاقاتی پیرامون قاسمی‌نژاد و وضعیت این مهاجم باتجربه فوتبال ایران رخ خواهد داد.