جنگنده های اسرائیل برای دومین بار در هفته جاری، نوار غزه را بمباران کردند.

جنگنده های اسرائیل برای دومین بار در هفته جاری، نوار غزه را بمباران کردند.