بلینکن مدعی شد: اما در صورت لزوم، در صورت عدم آمادگی ایران برای تعامل سریع با حسن نیت به منظور ادامه (مذاکرات) از جایی که در ژوئن به دلیل تغییر دولت در ایران نیمه‌کاره ماند و (در صورت عدم آمادگی ایران برای) این که ببینیم می‌توانیم به پایبندی متقابل بر…

بلینکن مدعی شد: اما در صورت لزوم، در صورت عدم آمادگی ایران برای تعامل سریع با حسن نیت به منظور ادامه (مذاکرات) از جایی که در ژوئن به دلیل تغییر دولت در ایران نیمه‌کاره ماند و (در صورت عدم آمادگی ایران برای) این که ببینیم می‌توانیم به پایبندی متقابل برگردیم–هر دو کشور در اسرع وقت به توافق برگردند– گزینه‌های دیگر را نیز در نظر داشته‌ایم.