بلینکن امروز (جمعه) گفت، بایدن می‌خواهد از تشدید درگیری در اوکراین جلوگیری کند و به دنبال جنگ با روسیه نیست.

بلینکن امروز (جمعه) گفت، بایدن می‌خواهد از تشدید درگیری در اوکراین جلوگیری کند و به دنبال جنگ با روسیه نیست.