آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه ادعاها درباره دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد و گفت: ما در لحظه تعیین‌کننده‌ای هستیم. می‌توانیم این گفت‌وگوها را به یک جمع‌بندی موفقیت‌آمیز برسانیم….

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه ادعاها درباره دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد و گفت: ما در لحظه تعیین‌کننده‌ای هستیم. می‌توانیم این گفت‌وگوها را به یک جمع‌بندی موفقیت‌آمیز برسانیم.