بلک هاوک می تواند تا 16 موشک هل‌فایر و همچنین غلاف راکت 2.75 اینچی اف‌اف‌ای‌آر، موشک های ضد هوایی فیم-92 استینگر، و سامانه های مین هوایی مانند ولکانو و سامانه مین ام56 را حمل کند….

بلک هاوک می تواند تا 16 موشک هل‌فایر و همچنین غلاف راکت 2.75 اینچی اف‌اف‌ای‌آر، موشک های ضد هوایی فیم-92 استینگر، و سامانه های مین هوایی مانند ولکانو و سامانه مین ام56 را حمل کند.