شبکه آمریکایی «بلومبرگ» در گزارشی مدعی شد برنامه هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایران در سال‌گذشته با تعداد بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه بازرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی مورد بررسی قرار گرفت و بازرسان آژانس دسترسی گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به داده‌‌‌‌‌…

شبکه آمریکایی «بلومبرگ» در گزارشی مدعی شد برنامه هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایران در سال‌گذشته با تعداد بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه بازرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی مورد بررسی قرار گرفت و بازرسان آژانس دسترسی گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تاسیسات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایران داشتند. به گزارش خبر‌گزاری فارس، آژانس اتمی در این‌ ماه در گزارش محدودی که بلومبرگ مدعی است آن را مشاهده کرده، اعلام کرد «تعداد بازرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آژانس بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی انرژی اتمی در سال‌گذشته از 21تاسیسات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اعلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده ایران، بیش از یک بازرسی در هر روز بوده است.» به ادعای این گزارش، بازرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حتی پس از تصمیم ایران برای ممانعت از ارائه داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جلوگیری از بازدیدهای سرزده از فوریه ۲۰۲۱ رکورد زد.