حوادث رکنا:رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان همدان گفت:نوه حساب مادر بزرگ را برای خرید بازی‌های آنلاین خالی کرد.

حوادث رکنا:رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان همدان گفت:نوه حساب مادر بزرگ را برای خرید بازی‌های آنلاین خالی کرد.