حوادث رکنا: امدادگران اورژانس هوایی به یاری کودک ۲ ساله که دچار مسمومیت ناشی از سم کشاورزی شده بود، شتافتند.

حوادث رکنا: امدادگران اورژانس هوایی به یاری کودک ۲ ساله که دچار مسمومیت ناشی از سم کشاورزی شده بود، شتافتند.