تیم امید ایران به صورت قطعی در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی شرکت نخواهد کرد و این خبری خوشی برای مدعیان لیگ برتری است.

تیم امید ایران به صورت قطعی در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی شرکت نخواهد کرد و این خبری خوشی برای مدعیان لیگ برتری است.