تصاویری از مصاحبه یک خبرنگار با پیرمردی مبتلا به کرونا را مشاهده می‌کنید که از چرایی ابتلایش به این ویروس و تنهایی خود می‌گوید.

تصاویری از مصاحبه یک خبرنگار با پیرمردی مبتلا به کرونا را مشاهده می‌کنید که از چرایی ابتلایش به این ویروس و تنهایی خود می‌گوید.