وزیر دفاع عراق اعلام کرد حضور تروریست‌های تجزیه‌طلب کُرد به پنج اردوگاه در عمق خاک عراق محدود شد.

وزیر دفاع عراق اعلام کرد حضور تروریست‌های تجزیه‌طلب کُرد به پنج اردوگاه در عمق خاک عراق محدود شد.