جمهوری اسلامی، امروز سه‌شنبه (۲۸ شهریور) را آخرین موعد برای اجرای این توافق امنیتی با عراق برای خلع سلاح احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان اعلام کرده بود….

جمهوری اسلامی، امروز سه‌شنبه (۲۸ شهریور) را آخرین موعد برای اجرای این توافق امنیتی با عراق برای خلع سلاح احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان اعلام کرده بود.