سرمربی تیم شهرداری بم با بیان این‌که بعید می‌داند لیگ ۹۹ ادامه یابد تاکید کرد: به‌خاطر یک قهرمانی نباید سلامتی را نادیده بگیریم.

سرمربی تیم شهرداری بم با بیان این‌که بعید می‌داند لیگ ۹۹ ادامه یابد تاکید کرد: به‌خاطر یک قهرمانی نباید سلامتی را نادیده بگیریم.