مدافع پیشین آبی‌پوشان گفت: بعضی از بازیکنان استقلال در حد لیگ برتر بازی نمی‌کنند.

مدافع پیشین آبی‌پوشان گفت: بعضی از بازیکنان استقلال در حد لیگ برتر بازی نمی‌کنند.