بر اساس گزارشات موردی در مورد کشورهای اسپانیا، ایران، ژاپن و چین در مجلات علمی معتبر، امکان ابتلای همزمان به این دو بیماری وجود دارد. در ایران بر اساس مطالعه ای که از یکی از بیمارستان‌های شیراز گزارش شده، چهار بیمار به صورت همزمان به آنفلوآنزا و کووید…

بر اساس گزارشات موردی در مورد کشورهای اسپانیا، ایران، ژاپن و چین در مجلات علمی معتبر، امکان ابتلای همزمان به این دو بیماری وجود دارد. در ایران بر اساس مطالعه ای که از یکی از بیمارستان‌های شیراز گزارش شده، چهار بیمار به صورت همزمان به آنفلوآنزا و کووید-۱۹ دچار شده بودند.