جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس با تأکید بر اینکه بسیج محدود جغرافیا و تاریخ نیست، گفت: دفاع و پاسداری از انقلاب اسلامی از وظایف مهم بسیج است و همواره در این عرصه‌ها حضور فعال و درخشان داشته است….

جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس با تأکید بر اینکه بسیج محدود جغرافیا و تاریخ نیست، گفت: دفاع و پاسداری از انقلاب اسلامی از وظایف مهم بسیج است و همواره در این عرصه‌ها حضور فعال و درخشان داشته است.