مجلس نمایندگان آمریکا لایحه کمک 40 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد که تکمیل کننده درخواست اولیه جو بایدن، رئیس جمهور این کشور است.

مجلس نمایندگان آمریکا لایحه کمک 40 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد که تکمیل کننده درخواست اولیه جو بایدن، رئیس جمهور این کشور است.