روزنامه هم‌میهن نوشت: متاسفانه بخشی از صاحبان قدرت برحسب درک و توانایی‌های محدود خود با مسائل جامعه برخورد و مقابله می‌کنند، درحالی‌که آنان باید مسائل را فراتر از رویکردهای انتظامی و امنیتی ببینند و همه موارد را با چنین عینکی نگاه نکنند. همین رویکرد اس…

روزنامه هم‌میهن نوشت: متاسفانه بخشی از صاحبان قدرت برحسب درک و توانایی‌های محدود خود با مسائل جامعه برخورد و مقابله می‌کنند، درحالی‌که آنان باید مسائل را فراتر از رویکردهای انتظامی و امنیتی ببینند و همه موارد را با چنین عینکی نگاه نکنند. همین رویکرد است که در اولین گام به بستن فضای مجازی اقدام می‌کند، غافل از اینکه این فضا برای زندگی جدید از ضروریات زیرساختی است. اگر می‌توان بدون برق زندگی کرد، بدون اینترنت هم می‌توان. این رویکرد ممکن است در کوتاه‌‌مدت مانع برخی از مشکلات یا تشدید آنها شود، ولی در میان‌مدت و بلندمدت شکست می‌خورد، همچنان که تاکنون شکست خورده است. با بستن فضای مجازی، استفاده‌کنندگان آن به سوی صداوسیما نمی‌آیند، بلکه به سوی رسانه‌های فرامرزی می‌روند و شما نیز از یک امکان گفت‌وگو و اطلاع‌رسانی محروم می‌شوید. همین الان نیز بخش قابل توجهی از فضای مجازی در اختیار طرفداران حکومت است که از این امکان محروم می‌‌شوند. انتهای پیام