بسته‌های تشویقی برای احیای بافت فرسوده شهر قدس موثر است
بسته‌های تشویقی برای احیای بافت فرسوده شهر قدس موثر است
قدس - شهردار شهر قدس گفت: بسته‌های تشویقی برای مالکان سکونت‌گاه‌های غیررسمی جهت احیا و بازسازی بافت فرسوده مؤثر است و مدیریت شهری قدس تلاش دارد به این موضوع به شکل ویژه توجه داشته باشد.

به گزارش شهریاریها ، مسعود مختاری بر لزوم اهتمام مدیران شهری برای احیای بافت فرسوده و سکونت گاه‌های غیررسمی شهر قدس تاکید کرد و اظهار داشت: بسته‌های تشویقی مالی شهرداری به عنوان مشوقی مناسب جهت ایجاد انگیزه در شهروندان به منظور مشارکت در امر نوسازی و بهسازی ابنیه فرسوده می‌باشد.

وی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری را از مهم‌ترین خدمات برای یک شهر دانست و افزود: این امر جز با مشارکت شهروندان محقق نخواهد شد، لذا سیاست گذاران کلان با تعریف طرح‌های تشویقی مالی درصدد ایجاد انگیزه در مشارکت شهروندان با شهرداری به منظور بهسازی و ساخت و ساز اصولی در این مناطق برآمدند.

مختاری مشارکت شهروندان برای نوسازی و ساخت یک شهر ایده آل لازم برشمرد و گفت: شهرداری قدس بسترهای تحقق این امر را فراهم نموده است تا شهروندان به سهولت بتوانند نسبت به نوسازی بناهای فرسوده خود اقدام نمایند چنانکه با ارائه این مشوق‌ها مشارکت شهروندان در ۳ سال گذشته حدود ۱۰ درصد از بافت فرسوده شهر قدس احیا گردیده است.

شهردار قدس بیان داشت: طبق مصوبه شماره ۹۰۴۵۳/ ت ۵۱۱۶۶ هیئت دولت مبنی بر اعطای تسهیلات ارزان قیمت به منظور احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت فرسوده و با عنایت به ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبنی بر تخفیف درصدی از هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی ناشی از قانون و بر اساس ماده ۴۶ آئین نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره یک آنکه تراکم پایه مالی در بافت فرسوده کلیه شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند به میزان ۱۲۰ درصد تعیین گردید و تراکم مالی برای احداث بنا در عرصه‌هایی از بافت فرسوده شهرها که حداقل نصاب تفکیک در آنها رعایت شده باشد به میزان ۱۸۰ درصد تعیین شده است.