بزرگ‌ترین سد مخزنی گیلان سرریز شدمدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان گفت: امروز ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ سد سفیدرود سر ریز شد.

بزرگ‌ترین سد مخزنی گیلان سرریز شدمدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان گفت: امروز ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ سد سفیدرود سر ریز شد.