واتس اپ در حال ارائه به روز رسانی برای واتس اپ وب بتا است که نسخه را به ۲.۲۳۱۹.۹ می رساند. واتس اپ قابلیتی را منتشر می کند که به کاربران امکان ویرایش پیام ها را می دهد و برای برخی از آزمایش کنندگان بتا در دسترس است!…

واتس اپ در حال ارائه به روز رسانی برای واتس اپ وب بتا است که نسخه را به ۲.۲۳۱۹.۹ می رساند. واتس اپ قابلیتی را منتشر می کند که به کاربران امکان ویرایش پیام ها را می دهد و برای برخی از آزمایش کنندگان بتا در دسترس است!