بر اساس پیشبینی آکسفورد، دونالد ترامپ انتخابات امسال را می‌بازد
بر اساس پیشبینی آکسفورد، دونالد ترامپ انتخابات امسال را می‌بازد
در این مدل اقتصادی شاخص‌های مثل نرخ بیکاری، سرانه درآمد و نرخ تورم منظور شده‌اند.

به گزارش شهریاریها به نقل از نشریه ایندیپندنت، طبق پیش‌بینی این محققین، دونالد ترامپ تنها قادر است سی‌وپنج درصد از آرا را به دست آورد.

در هجده انتخابات گذشته، این مدل برای شانزده انتخابات قادر به پیش‌بینی درست بوده است. پیش از شیوع ویروس کرونا، همین محققین دونالد ترامپ را با پنجاه‌وپنج درصد آرا، پیروز انتخابات می‌دانستند.

در گزارش آکسفورد اکونومیکس قید شده که تنها یک معجزه اقتصادی می‌تواند ترامپ را نجات دهد.

به گفته این نشریه، وضعیت اقتصاد آمریکا در زمان انتخابات، از زمان رکود بزرگ نیز بدتر خواهد بود.

به گفته گرگ والیر، مهار کرونا مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند اوضاع ترامپ در انتخابات را بهبود بخشد.

این مدل از سال هزار و نهصد و چهل‌وهشت پیش‌بینی درستی داشته، به جز در مورد انتخابات سال‌های شصت‌وهشت و هفتادوشش.

والیر تاکید دارد که مدل‌های سنتی در شرایط نرمال موفق هستند و ما امروز در شرایط نرمال نیستیم.