ناصر ایمانی تحلیلگر سیاسی اصولگرا در روزنامه آرمان نوشت: رئیسی وعده حل مشکلات خارجی و ارتقای ارزش پاسپورت ایرانی نداده‌اند. اگر هم مواردی مطرح شده به شکل «تلاش می‌کنیم» است، و به صورت وعده قطعی داده نشده و این یک برگ برنده در دست دولت است.

ناصر ایمانی تحلیلگر سیاسی اصولگرا در روزنامه آرمان نوشت: رئیسی وعده حل مشکلات خارجی و ارتقای ارزش پاسپورت ایرانی نداده‌اند. اگر هم مواردی مطرح شده به شکل «تلاش می‌کنیم» است، و به صورت وعده قطعی داده نشده و این یک برگ برنده در دست دولت است.