رکنا: علایی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: طی هفته‌های اخیر هجمه زیادی به بازگشت محصولات کشاورزی صادراتی وارد شد اما این موضوع هیچ ارتباطی به باقی مانده سموم ندارد….

رکنا: علایی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: طی هفته‌های اخیر هجمه زیادی به بازگشت محصولات کشاورزی صادراتی وارد شد اما این موضوع هیچ ارتباطی به باقی مانده سموم ندارد.