برگزاری کنکور سراسری در 13 حوزه امتحانی شهریار
برگزاری کنکور سراسری در 13 حوزه امتحانی شهریار

علی ذبیحی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران شهرستان شهریار با اشاره به آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری کنکور سراسری اظهار کرد: کنکور سراسری در شهرستان شهریار در 13 حوزه امتحانی برگزار می‌شود. وی با اشاره به تعداد شرکت‌کنندگان کنکور در شهرستان شهریار بیان کرد: در مجموع در سطح شهرستان شهریار 7 هزار […]

13930230000254_PhotoA

علی ذبیحی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران شهرستان شهریار با اشاره به آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری کنکور سراسری اظهار کرد: کنکور سراسری در شهرستان شهریار در 13 حوزه امتحانی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تعداد شرکت‌کنندگان کنکور در شهرستان شهریار بیان کرد: در مجموع در سطح شهرستان شهریار 7 هزار و 846 نفر داوطلب در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، هنر، علوم انسانی و زبان خارجه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار با اشاره به درصد جنسیتی داوطلبان کنکور شهرستان شهریار تصریح کرد: در کنکور سراسری سال جاری تعداد داوطلبان دختر به نسبت داوطلبان پسر از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است.

وی به درصد تفکیکی داوطلبان در رشته‌های مختلف تحصیلی اشاره کرد و گفت: رشته علوم تجربی با 3 هزار و 266 داوطلب از بیشترین داوطلب نسبت به سایر رشته‌ها برخوردار بوده است.

ذبیحی با اشاره به تعداد داوطلبان شهرستان شهریار در رشته‌های مختلف تحصیلی در کنکور سراسری اظهار کرد: در کنکور سراسری سال جاری در شهرستان شهریار یک‌هزار و 805 داوطلب در گروه آزمایشی ریاضی و فنی، یک هزار و 673 داوطلب در گروه آزمایشی علوم انسانی، 751 داوطلب در گروه آزمایشی زبان و 351 داوطلب در گروه آزمایشی هنر با یکدیگر رقابت خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس از غرب استان تهران، کنکور سراسری همزمان با سراسر کشور در روزهای 21 و 22 خرداد ماه جاری در دو نوبت صبح و عصر در شهرستان شهریار برگزار خواهد شد.

حمیدرضا گلدار